FİDANIMIZA GÜVENİYORUZ
Ürünlerimiz

İncir Fidanı Çeşitlerimiz

Zeytin Fidanı Çeşitlerimiz
Linkler
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
TAGEM
Çevre ve Orman Bakanlığı
TEMA
   Zeytin Yetiştiriciliği - Ülkemizdeki ve Dünyadaki Zeytincilik Profili

Dünya zeytin üretiminin % 97 'si Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiril­mektedir. Bu ülkelerden Avrupa Birliği'nde olanlardan çoğu, zeytin­cilikle ilgili yetiştiricilik, mekanizasyon ve işleme teknolojileri, markalaşma problemlerini çözmüşlerdir. Halen gerek sofralık gerekse zeytinyağı üretimi yönünden dünya piyasalarında söz sahibi ülkelerin sıralaması aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Ülkeler
Zeytin (Milyon Ton)
Zeytinyağı (Bin Ton)
İspanya
3,5
718
İtalya
2,2
450
Yunanistan
1,8
430
Türkiye
1,3
190
Tunus
1,0
170
Suriye
0,7
110

Son bilgilere göre dünya zeytinyağı pazarı 3 milyon ton 'a ulaşmıştır. Dünya zeytinyağı ihracatı yapan ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir.
 

Ülkeler
 
İhracatı (Bin Ton)
İtalya
 
245
İspanya
 
110
Tunus
 
82
Türkiye
 
78
Suriye
 
40
Yunanistan
 
10

 

Tabloda görüldüğü üzere zeytin­yağı ihracatının şampiyonu İtalya'dır. Bu ülke kendi üretimi yanında diğer ülkelerden aldığı dökme zeytinyağını şişeleyerek, kendi markasıyla pa­zarlamaktadır. Bunun yanında en çok zeytinyağı üreten ülkeler aynı zamanda en çok zeytinyağı tüketen ülkelerdir.
Örneğin kişibaşı yıllık tüketim;
 

Ülkeler
Tüketim (Litre)
Yunanistan
25
İspanya
15
İtalya
14
Suriye
7
Tunus
6
Türkiye
1

Görüldüğü gibi bizim tüketimimiz çok düşüktür. Sağlıklı bir insanın yıllık tüketimi en az 15 lt. olmalıdır. Bu rakam 10 lt.'ye çıksa bile şu andaki üretimimiz yeterli değildir.
Diğer yandan Amerika, Çin, Japonya ve Rusya'da tüketimler son yıllarda ciddi artışlar göstermektedir.
Ayrıca son yıllarda tohum yağlarının enerji üretiminde kullanıl­ması, dünyadaki yağlı tohumlara talebi çok miktarda arttırmış ve zeytinyağı sofralık tüketimde neredeyse tek alternatif kalmıştır. Hal böyle olunca zeytincilik sektörünün nekadar önemli olduğu görülmektedir.
Türkiye, yaklaşık 110 milyon ağaç varlığıyla önemli bir zeytin ülkesi olmasına rağmen, zeytinlikerin % 80 'inin eğimli yerlerde olması, ancak hasad için gidilip hiçbir şekilde kültürel bakımın yapılamadığı bahçeler olmasından dolayı, dünya standart­larında verimi yakalayamıyoruz.
Şimdiye kadar bahsedilen ra­kamlar, dünya zeytin & zeytinyağı ticaretinin ne kadar önemli olduğunu sanırım ortaya koymaktadır.
Böyle büyük bir pazarda, Türkiye'nin iyi bir potansiyele sahip olması için ;
 
1; Kaliteli ürün elde etmek için gerek mevcut zeytinliklerde gerekse yeni tesis edilen bahçelerde bakım, budama, gübreleme, hasad ve zirai mücadeleyi tekniğine uygun olarak yapmalıyız.
 
2; Şu andaki mevcut kapa-sitemizi üçe   katlayacak boş  arazilerimize ivedilikle   yeni zeytinlikler tesis edebiliriz.
Zeytin Yetiştiriciliği - Ülkemizdeki ve Dünyadaki Zeytincilik Profili